Marknadsekonomi

Vad är marknadsekonomi?

En marknadsekonomi är ett ekonomiskt system, där priset på varor och tjänster bestäms utifrån tillgång och efterfrågan. Motsatsen är en planekonomi där staten bestämmer priset på varor och tjänster.