Marknadsränta

Vad är marknadsränta?

Den ränta som ett företag eller en person får betala för ett lån på den öppna marknaden. Till största delen så är det tillgång och efterfrågan bestämmer hur hög räntan är, men även andra faktorer spelar in.