Medlemslån

Vad är ett medlemslån?

Ett medlemslån är ett lån där räntor och villkor på förhand har förhandlats mellan ett fackförbund och en bank. Som medlem i facket kan man då ta lån till en förutbestämd, ofta förmånlig ränta.