Mikroekonomi

Vad är mikroekonomi?

Mikroekonomi handlar i stort om att analysera producenters samverkan med konsumenter på marknaden. Mikroekonomi kan även handla om en enskild aktörs ekonomiska situation.