Mikroföretag

Vad är ett mikroföretag?

Ett mikroföretag definieras som ett företag med färre än 10 anställda, samt har en omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år.