Minimilön

Vad är minimilön?

Minimilön är den lagstadgade lägsta lönen som en arbetsgivare får lov att ersätta en arbetstagare med för utfört arbete. I Sverige använder man sig istället av kollektivavtal.