Monopol

Vad är monopol?

Ett monopol är en marknad där det bara finns en producent. Ingen konkurrens existerar – och konsumenterna av en viss vara eller tjänst har bara en aktör att vända sig till.