Nationalekonomi

Vad är nationalekonomi?

Nationalekonomi inbegriper samtliga ekonomiska företeelser och aktiviteter i en stat – och kan huvudsakligen delas upp i två delar, makroekonomi och mikroekonomi.