Nettoinkomst

Vad är nettoinkomst?

Nettoinkomst är summan av samtliga skattepliktiga, samt skattefria inkomster, efter det att skatt och övriga negativa transfereringar har dragits av.