Nettolön

Vad är nettolön?

Nettolön är lika med bruttolön minus skatt. Alltså är nettolön den mängd pengar som återstår av en anställds lön efter att skatt har betalats.