Nyemission

Vad är nyemission?

Nyemission, eller emittering är när ett bolag – i syfte att få in nytt kapital i företaget, erbjuder sina aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolag.