Obligation

Vad är obligation?

En obligation är en typ av räntebärande skuldbrev – som intygar att innehavaren lånat ut pengar, till exempelvis en stat eller ett företag. Den som är utgivare av en obligation kallas emittent.