Offentlig konsumtion

Vad är offentlig konsumtion?

Offentlig konsumtion är den offentliga sektorns utgifter för att driva sin verksamhet, bland annat vård och omsorg, utbildning och rättsväsende med mera. Den offentliga konsumtionen finansieras med skattemedel.