Offentlig sektor

Vad är offentlig sektor?

Offentlig sektor är den verksamhet som stat och kommun driver, finansiering sker genom skatteintäkter. Till den offentliga sektorn räknas bland annat vård och omsorg, skola och rättsväsende.