Omsättning

Vad är omsättning?

Med omsättning menas ett bolags sammanlagda intäkter från sålda varor – samt utförda tjänster, vanligtvis under ett års tid. Förändringar i omsättningen ger en bild av hur det går för ett bolag.