Penningpolitik

Vad är penningpolitik?

Penningpolitik är de politiska åtgärder som rör penningmängd, kreditgivning och räntenivå. Ansvarig för penningpolitiken i ett land är vanligtvis centralbanken eller regeringen.