Pension

Vad är pension?

Oftast när man talar om pension avser man ålderspension, vilket är den ersättning man erhåller då man uppnått pensionsåldern och lämnat arbetslivet. Pensioner finansieras bland annat genom skatter och eget sparande.