Periodisering

Vad är periodisering?

Periodisering är en ekonomisk princip – som innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder där de intjänats eller förbrukats. Syftet med periodisering är att ge ett mer korrekt resultat för den aktuella perioden.