Premieobligation

Vad är en premieobligation?

En premieobligation är en sorts statsobligation – där räntan samlas i en pott för att sedan lottas ut som vinster. Eventuella vinster från utlottningen är skattefria.