Prisbasbelopp

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp används som underlag vid beräkningar för exempelvis pension eller sjukpenning. Prisbasbelopp grundar sig på konsumentprisindex och fastställs varje år utav regeringen – för att beloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället.