Ränta

Vad är ränta?

Ränta kan definieras på två sätt, dels som vad det kostar att låna pengar, samt avkastning på utlånade pengar. Den ränta man betalar tillbaka på lånade pengar, kallas för utlåningsränta, medan den ränta man tjänar vid utlåning kallas för inlåningsränta.