Ränteavdrag

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en skattereduktion för ränteutgifter och uppgår vanligtvis till 30 procent av ränteutgiften. Överstiger avdragen 100 000 kronor under ett deklarationsår, får man bara göra ränteavdrag på 21 procent på det belopp som överstiger 100 000.