Räntepunkt

Vad är räntepunkt?

En räntepunkt, även kallad baspunkt, är en hundradels procentenhet. En ränta som stiger med 0,20 procentenheter har då stigit med 20 räntepunkter. Används ofta i referens till förändringar i räntor.