Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?

Då ett lån med bunden eller fast ränta återbetalas i förtid, kan det hända att låntagaren behöver betala en ersättning till långivaren, en så kallad ränteskillnadsersättning.