Real växelkurs

Vad är real växelkurs?

En real växelkurs anger det relativa priset mellan inhemska och utländska varor. Detta får man fram genom att dividera den utländska prisnivån med den inhemska, multiplicerat med nominell växelkurs.