Reallön

Vad är reallön?

Reallön är inkomstens köpkraft uttryckt i varor och tjänster. Är det så att priser stiger mer än vad ens lön gör, blir ens reallön mindre, samt om lönen sjunker – men priserna sjunker ännu mer, så får man en högre reallön.