Realränta

Vad är realränta?

En realränta är en ränta som inte tar hänsyn till inflation. Realräntan används för att beräkna det faktiska värdet av en placering eller ett lån över en viss tidsperiod.