Referensränta

Vad är referensränta?

Referensränta är Riksbankens officiella räntesats. Referensräntan styrs av reporäntan, som även den bestäms av Riksbanken. Referensräntan motsvarar reporäntan vid utgången av föregående halvår.