Reporäntan

Vad är reporäntan?

Reporäntan är Riksbankens styrränta, och är det främsta medlet för att påverka inflation samt stimulera den ekonomiska tillväxten. Reporäntan höjs eller sänks, beroende på hur Riksbanken bedömer konjunkturen och inflationsutsikterna.