Resultat

Vad är resultat?

Resultat syftar till en organisations vinster och förluster under en given period. Resultat får man fram genom att subtrahera organisationens utgifter från dess inkomster.