Riksbanken

Vad är riksbanken?

Riksbanken är Sveriges centralbank – och anses även vara världens äldsta centralbank. Riksbankens ansvarar bland annat för penningpolitiken i Sverige, samt att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.