Riksgälden

Vad är riksgälden?

Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till finansdepartementet. Riksgäldens uppgift är bland annat att ta upp lån och förvalta statsskulden, ge statliga garantier och krediter – samt ansvara för statens hantering av banker i händelse av kris.