ROT-avdrag

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdrag är en skattesubvention som ges till privatpersoner – för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, alltså är ROT-avdraget till för olika typer av renoveringsarbete.