RUT-avdrag

Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdrag är en sorts skattesubvention, som ges till privatpersoner för vissa arbeten som utförs i hemmet, till exempel städning och underhåll, tvätt eller klippning av en gräsmatta.