Saklån

Vad är saklån?

Ett saklån innebär att man innehar någon annas egendom, till exempel en bok eller en bil, oftast utan ersättning. Skulle ersättning utgå för ett saklån är det istället tal om hyra.