Samhällsekonomi

Vad är samhällsekonomi?

Till samhällsekonomin hör samtliga ekonomiska företeelser och ekonomiska aktiviteter i ett samhälle, vanligtvis ett land. Samhällsekonomi rör bland annat inflation, konjunktur, arbetsmarknad och produktion.