Skatt på arbete

Vad är skatt på arbete?

Skatt på arbete är den skatt som dras av en arbetstagares lön och betalas till staten.