Skatt på kapital

Vad är skatt på kapital?

Skatt på kapital är den skatt som dras från inkomster av kapital. Exempel på inkomst av kapital är uthyrning av privata tillgångar, aktieutdelning, samt vinst vid försäljning av tillgångar.