Skatt på varor och tjänster

Vad är skatt på varor och tjänster?

Skatt på varor och tjänster är den skatt som tas ut på produktion, konsumtion samt vid försäljning av varor och tjänster. Moms är ett exempel på en sådan skatt.