Skuldebrev

Vad är skuldebrev?

Då man t.ex lånar pengar hos banken, är skuldebrev det dokument man skriver på som löfte om återbetalning av skulden. Skuldens storlek, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller, ska framgå i skuldebrevet.