Soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal – som används i syfte att visa hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditet kan beskrivas som betalningsförmåga på lång sikt.