Sparkvot

Vad är sparkvot?

Den del av bruttonationalprodukten som används för sparande kallas för sparkvot. Hit hör hushållens och den offentliga sektorns inkomster som inte används till konsumtion.