Statsbudget

Vad är statsbudget?

Statsbudgeten är regeringens plan över statens inkomster samt utgifter under det kommande kalenderåret. Inkomsterna utgörs bland annat av skatt på arbete och konsumtion. Till utgifterna räknas t.ex driften av offentlig verksamhet.