Statslåneräntan

Vad är statslåneräntan?

Statslåneräntan är en ränta som består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer – där minst fem år återstår av löptiden. Statslåneräntan fastställs av Riksgälden en gång i veckan.