Styrränta

Vad är styrränta?

Styrränta är en benämning på den ränta som ett lands centralbank tar ut – då den på kort sikt lånar ut pengar till banker. Styrränta används bl.a för att hålla inflationen på en stabil nivå.