Taxerad förvärvsinkomst

Vad är taxerad förvärvsinkomst?

Taxerad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst – samt inkomst av näringsverksamhet, minus allmänna avdrag.