Taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde?

Det värde som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt man ska betala – kallas för taxeringsvärde. Vid en fastighetstaxering fastställs taxeringsvärdet, som oftast motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde.