Tillväxt

Vad är tillväxt?

När man talar om tillväxt – menas oftast ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster, uttryckt i BNP, jämfört med en tidigare tidsperiod – ofta ett år.