Uppläggningsavgift

Vad är uppläggningsavgift?

I samband med att någon beviljas ett lån, kan det hända att den får betala en så kallad uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften är för det administrativa arbetet som uppläggningen av lånet innebär.