Utgift

Vad är utgift?

En utgift är vad det kostar för en organisation att anskaffa en speciell resurs, vanligtvis en vara eller tjänst. En utgift uppstår vid det tillfället då resursen anskaffas.